Forfatter Arkiver: Andreas

Skal FFAR rulles tilbage, før det rigtigt trådt i kraft?

FIFA’s introduktion af de nye Football Agent Regulations (FFAR) har medført store rystelser i fodboldens (agent)verden, især i lyset af den tilsyneladende konflikt med EU-retten. Det tegner et komplekst juridisk landskab, der kræver en dybdegående forståelse, særligt fra agenter, klubber og spillere, der er direkte berørt af disse ændringer. I denne artikel vil vi dykke […]

10 grunde til at vælge mig som din nye agent

Andreas Leidesdorff

Som professionel fodboldspiller er det vigtigt at have en stærk repræsentant ved din side, der kan hjælpe dig med at navigere i fodboldverdenen og tage hånd om dine interesser. En fodboldagent med advokatbaggrund kan tilbyde unikke fordele, som kan være afgørende for din karriere. Her er fem grunde til, hvorfor du bør overveje en agent […]

FIFA Clearing House

FIFA Clearing House (herefter ”FCH”) er blevet etableret af FIFA af flere grunde. Dels for at skabe større gennemsigtighed i pengestrømmene i fodbold, dels for at samle administration og tvistløsning. FCH blev igangsat den 16. november 2022. Ved etableringen fratager man derfor ovenstående fra de enkelte forbund, fx DBU, og samler opgaverne ét sted. Når […]

FIFA’s nye regler for agenter

I de seneste år de regler, der regulerer fodboldagenters virke, været ændret flere gange. Nogle gange er de generelt blevet lempet, andre gange strammet. Meget tyder på, at fodboldagenterne igen i 2023 skal indstille sig på nye regler. FIFA har endnu ikke offentliggjort et nyt regelsæt, men der forventes store ændringer indenfor følgende områder: Certificering […]

De særlige regler vedrørende mindreårige fodboldspillere

Der gælder særlige regler for mindreårige fodboldspillere. Mindreårige (minors) er spillere mellem 15 og 18 år. Dette indlæg har til formål at belyse de begrænsninger, der er for dels mindreåriges muligheder for at skifte klub, dels de begrænsninger, der gælder for agenters arbejde med mindreårige. Mindreåriges muligheder for at skifte klub Generelt kan det siges, […]

Træningskompensation og solidaritetsmidler

Blogindlæg

Dette indlæg har til formål at belyse reglerne om træningskompensation og solidaritetsmidler samt redegøre for, hvordan begge godtgørelser udregnes. Når en spiller underskriver en ny kontrakt, eller når spilleren skifter til en ny klub, kan dette under visse betingelser udløse en økonomisk godtgørelse til spillerens tidligere klubber. Baggrunden for disse regler er, at man ønsker […]