I de seneste år de regler, der regulerer fodboldagenters virke, været ændret flere gange. Nogle gange er de generelt blevet lempet, andre gange strammet. Meget tyder på, at fodboldagenterne igen i 2023 skal indstille sig på nye regler.

FIFA har endnu ikke offentliggjort et nyt regelsæt, men der forventes store ændringer indenfor følgende områder:

Certificering

I dag er det forskelligt, hvordan kravene er til agenters registrering og certificering i de enkelte lande. I Danmark kan stort set alle lade sig registrere som agent, mens man skal bestå en eksamen, før man må arbejde med mindreårige. Denne eksamen giver tillige mulighed for at kalde sig certificeret agent.

I England derimod skal man gennemgå en særlig undersøgelse af politiet, såfremt man ønsker at arbejde med mindreårige fodboldspillere. Der er ikke et krav om en eksamen.

FIFA ønsker med de nye regler at harmonisere regelsættene og indføre en FIFA Agent Eksamen. Ikke blot for at virke som agent for mindreårige, men som agent i det hele taget. Har man tidligere bestået en eksamen, vil man dog være undtaget fra den nye FIFA Agent Eksamen. Det kan derfor være en god idé som dansk agent at tilmelde sig den næste agenteksamen, som afholdes af DBU til foråret.

Indtjeningsloft / Commission caps

Der kommer jævnligt historier i medierne om agenter, der har tjent skyhøje honorarer på én handel. Dette er dog virkeligheden for de færreste agenter. Ikke desto mindre er det nærliggende at tænke på, om ikke disse historier er baggrunden for, at FIFA nu begrænser agenters honorarer.

I dag kan agenten og spilleren i princippet aftale det honorar, de vil. I DBU’s repræsentationsaftale fremgår det dog eksplicit, at DBU anbefaler et honorar på 3 % af spillerens bruttoløn. Denne anbefaling er indsat på baggrund af FIFA’s anbefalinger.

Det er denne anbefaling, som FIFA nu vi gøre til et loft. En agent må således nøjes med 3 % fra spilleren. I de tilfælde, hvor parterne har samtykket til dobbeltrepræsentation, kan agenten også honoreres med 3 % fra klubben – altså i alt 6 %.

For transfers vil honoraret begrænses til 10 %.

Ovenstående er en væsentlig reduktion i honoraret. I dag er det ikke ualmindeligt, at agenten tager mellem 5 og 10 % af spillerens bruttoløn. Med de nye regler reduceres agentens honorar således med mere end 50 %.

Det bliver derfor spændende at se, hvad de nye regler kommer til at betyde for agentmarkedet i praksis. Der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de mindste agenter vil blive presset økonomisk, hvilket kan føre til enten 1) mere opsøgende arbejde og stigende lønninger blandt spillerne, eller 2) et fald blandt udbuddet af agenter, således spillerne koncentreres om færre.