FIFA Clearing House (herefter ”FCH”) er blevet etableret af FIFA af flere grunde. Dels for at skabe større gennemsigtighed i pengestrømmene i fodbold, dels for at samle administration og tvistløsning.

FCH blev igangsat den 16. november 2022.

Ved etableringen fratager man derfor ovenstående fra de enkelte forbund, fx DBU, og samler opgaverne ét sted.

Når en spiller skifter klub, kan dette udløse dels træningskompensation og solidaritetsmidler til spillerens tidligere klubber. Læs mere om betingelserne herfor i et andet blogindlæg her på siden.

En del af disse midler bliver dog aldrig betalt. I 2019 skulle der have været betalt  USD 367,4m, men der blev alene betalt USD 63,4m. Dette skyldes blandt andet, at der ikke har været processer for automatiske pengestrømme, og at mange af de klubber, der var berettiget til kompensation, ganske enkelte ikke har været vidende om deres ret.

Fremover vil disse betalinger derfor foregå automatisk.

Hvordan FCH virker

Alle spillere får et Electronic Player Passport (EPP). FCH bliver herefter det primære system til registrering. Systemet vil automatisk beregne træningskompensation og solidaritetsmidler, såfremt dette er aktuelt i forbindelse med et skifte. Dette beregnes på baggrund af spillerens historik.

At systemet nu bliver centraliseret hos FIFA, har også medført, at der er udviklet en særlig platform for fodboldagenter, hvor alle repræsentationsaftaler, spillerkontrakter og transferaftaler fremover skal uploades af agenten eller klubben. Desuden bliver betalinger også varetaget gennem denne platform.

Generelt vil alle betalinger fremover ske gennem FIFA’s systemer fremfor transaktioner mellem klubberne.

Opsamling

Med den nye enhed, FCH, vil arbejdsgangene for klubber, agenter og spillere blive væsentligt forandret. Det er undertegnedes forventning, at de nye arbejdsgange overordnet vil være et positivt skridt for fodbolden, eftersom flere processer bliver ensartede, uafhængigt af hvilket forbund, man tilhører. Det må dog forventes, at der vil fremkomme praktiske udfordringer, eftersom der er tale om radikale ændringer i de processer, som klubberne og agenterne arbejder efter i dag.