MERE END FODBOLD

Min mission er din succes. Jeg vil sikre, at du præsterer bedst muligt indenfor stregerne ved at give dig den bedst mulige rådgivning udenfor stregerne.

Det er min opgave at sikre, at du ikke skal bekymre dig om de spørgsmål, der opstår i forbindelse med klubskifte, flytning etc.

Din energi skal i stedet bruges på at yde maksimalt på banen for på denne måde at opnå de bedst mulige resultater.

Du skal forvente dig mere af din fodboldagent end blot at kunne sørge for din næste kontrakt. Din næste kontrakt vil aflede en række juridiske spørgsmål, som din agent er den nærmeste til at navigere i og rådgive omkring. Du bør derfor vælge en agent, som har overblik, og som er vant til at rådgive på et højt niveau.

Det er desuden vigtigt, at din agent kan agere på spørgsmålene, inden de opstår, fremfor først at forholde sig til dem, når udfordringen er opstået. Jeg lægger stor vægt på et indgående kendskab til reglerne inden for fodboldbranchen, og jeg har derfor taget såvel DBU’s agentprøve samt FIFA’s agenteksamen.

Dette er din sikkerhed for at din agent har et indgående kendskab til FIFA og DBU’s regler for agentens arbejde med spillere.

Nedenfor kan du læse mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med.

Ydelser

Karriereplanlægning (1)

Karriereplanlægning

Hvad er next step i din karriere og dine overordnede mål?
Der er også et liv efter fodbolden, planlæg det nu!

Kontraktforhandling

Klubskifte og kontraktforhandling

Få hjælp til at opnå en endnu bedre kontrakt med din nuværende eller din nye klub nationalt eller internationalt

Økonomi og skat (2)

Skat og økonomi

Få mest muligt ud af din formue. Vær opmærksom på de skattemæssige konsekvenser ved en ny kontrakt og få inspiration og vejledning til investering fra nogen af Danmarks mest erfarne investorer.

Juridiske spørgsmål

Juridiske spørgsmål

Få spørgsmålene afklaret inden det er for sent. Ved at være et skridt foran de udfordringer, der kan opstå uden for banen, kan du holde fokus på det vigtigste for dig.

DBU’s Agentprøve

Undervisning

Jeg underviser i pensum til DBU’s agentprøve samt til FIFA’s agenteksamen. Pensum vil blive gennemgået umiddelbart inden eksamen, hvor de vigtigste fokuspunkter og regler vil blive fremhævet.

Karriereplanlægning

For at sikre et værdifuldt samarbejde, vil jeg indledningsvist drøfte med dig, hvad dine mål er for din karriere.

 • Den første del af karriereplanlægningen har til formål at sikre, at de fremtidige kontraktforhandlinger med nuværende eller nye klubber tager afsæt i dine mål. Samtidigt har karriereplanlægningen til formål at skabe overblik over dine delmål. På denne måde sikrer vi, at du har overblik over, hvornår du bør tage næste skridt i din karriere, og hvad der skal til, før dette skridt kan tages.
 • Den anden del af karriereplanlægningen har til formål at fokusere på din karriere efter fodbolden. Ved at planlægge livet efter fodbolden i god tid, vil overgangen ske så smidigt som muligt. En del af planlægningen vil desuden involvere behovet for uddannelse, etablering af sportspension og øvrige investeringer, samt dine ønsker til fremtidigt arbejde.
Karriereplanlægning (1)
Kontraktforhandling

Klubskifte og kontraktforhandling

Med afsæt i din karriereplan kan jeg hjælpe dig til at opnå det bedste resultat i din næste kontraktforhandling. Gennem løbende kurser i forhandlingsteknik vil jeg forhandle med din nye eller nuværende klub om din næste kontrakt.

Jeg har et indgående kendskab til spillerkontrakter, og jeg vil kunne rådgive dig om blandt andet følgende vilkår

 • Dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med kamp og træning
 • Dine forpligtelser vedrørende gambling (matchfixing)
 • Dine rettigheder og forpligtelser vedrørende valg af udstyr og personlige reklameaftaler, herunder hvilke krav personlige sponsoraftaler skal leve op til
 • Dine rettigheder vedrørende forsikring
 • Dine rettigheder i forhold til aflønning, herunder rådgivning om grundløn bonusordninger, øvrige goder (fri bil, fri lejlighed, mv.) og sportspension og sportsopsparing
 • Dine rettigheder til ferie

Derudover har jeg et stærk national og internationalt netværk af klubber og andre agenter, som optimerer dine muligheder for at finde din næste klub.

Skat og økonomi

Når dine private forhold ændrer sig, vil dette ofte have betydning for dine skattemæssige forhold. Dette kan være i relation til en ny kontrakt med den aflønning og øvrige goder, der medfølger. Særligt vil dine skattemæssige forhold ændre sig, såfremt du flytter til eller fra Danmark. Disse internationale skatteforhold stiller krav til de mest optimale skatteplanlægning, og det er derfor vigtigt, at din agent kan hjælpe med disse spørgsmål og forudse problemstillingerne i god tid.

Sammen med dygtige eksperter indenfor skat og formueoptimering vil jeg bistå dig med at planlægge din økonomi bedst muligt, således at vi sammen sikrer den bedste økonomiske løsning for dig, når dine forhold ændrer sig.

Dette kan blandt andet være indenfor følgende områder

 • Skattepligt til Danmark eller udlandet
 • Skat på investeringer
 • Specifikke skatteregler i udlandet
 • Skat når man flytter til eller fra Danmark
 • Sportspension
 • Generel investeringsrådgivning
Økonomi og skat (2)
Juridiske spørgsmål (1)

Juridiske spørgsmål

Ethvert skifte vil aflede en række spørgsmål, som jeg vil kunne hjælpe dig med at håndtere. Med en baggrund som advokat kan jeg rådgive dig, såfremt du skal sælge din ejendom, indgå en ny lejekontrakt, forhandle med sponsorer samt en lang række øvrige juridiske udfordringer.

Fælles for en lang række juridiske udfordringer er, at meget kan undgås, hvis der er taget højde for dem i god tid. Jeg har stor erfaring med at hjælpe private klienter, og jeg kender derfor de spørgsmål, som typisk knytter sig til blandt andet

 • Køb og salg af fast ejendom, herunder helårsbolig, sommerhus og udlejningsejendom
 • Lejebolig
 • Ægteskab og samliv
 • Stiftelse af selskaber alene eller sammen med andre investorer

FIFA Football Agent Exam

Som Football Agent licence by FIFA har jeg et førstehåndskendskab til agenteksamen samt til pensum. Jeg kan hjælpe dig til at blive 100 % forberedt, så du består første gang. Undervisningen vil afhængig af antal tilmeldte være enten fysisk eller online og vil bestå af følgende:

 • Gennemgang af FIFA’ love og regulativer
 • Gennemgang af DBU’s love og cirkulærer (ved DBU’s agentprøve)
 • Andet relevant pensum
 • Opmærksomhedspunkter og faldgruber
 • Praktiske eksempler

Foruden undervisning deler jeg jævnligt ud af min viden i form af blogindlæg, som du finder her på siden. Du kan læse mere om agenteksamen her.

DBU’s Agentprøve

Derfor skal du lade mig være din fodboldagent

Tag kontakt til mig, hvis du sætter samme krav til din agents kvalifikationer, som du sætter til dig selv. Foruden et stort netværk, besidder jeg en række kompetencer, som vil kunne gavne dig i din karriere.

Jeg lægger stor vægt på ærlighed og loyalitet, og det er mit mål at være din betroede rådgiver, idet jeg tror på, at langvarige samarbejder skaber de bedste resultater.

I forhold til min rådgivning lægger jeg vægt på at være opdateret med nyeste viden indenfor sportsretten, samt de øvrige juridiske områder, der har betydning for mine klienter.  

Andreas Leidesdorff

Uddannelse, erfaring og kvalifikationer

Uddannelse

 • FIFA Football Agent Exam (2023), FIFA
 • Fodboldagentprøven (2022), DBU
 • Bestyrelsesuddannelsen (2022), Board Company
 • Advokat (2019), Advokatsamfundet
 • Cand.jur. (2016), speciale i sportsret med titlen
  “I fodboldens skyggeside – Hvorvidt FIFA’s nye krav vedrørende mellemmænd indebærer et unødigt hensyn til mellemmændene på bekostning af mindreårige fodboldspillere”

Erhvervserfaring

 • 2023 – nuværende, Football Agent, FIFA
 • 2019 – nuværende, ditAdvokathus
 • 2016 – 2019, Advokatfirmaet Bjarne Lund Jørgensen
 • 2014 – 2015, Brøndby IF
 • 2013 – 2014, Manchester United

 

Øvrige kvalifikationer og tillidshverv

 • 2023- 2027, Medlem, Advokatrådet
 • 2020 – 2021, Repræsentantskabsmedlem, DBU
 • 2016 – 2020, Bestyrelsesformand, Ringkøbing IF

Seneste blogindlæg