Månedlig Arkiver: januar 2023

FIFA Clearing House

FIFA Clearing House (herefter ”FCH”) er blevet etableret af FIFA af flere grunde. Dels for at skabe større gennemsigtighed i pengestrømmene i fodbold, dels for at samle administration og tvistløsning. FCH blev igangsat den 16. november 2022. Ved etableringen fratager man derfor ovenstående fra de enkelte forbund, fx DBU, og samler opgaverne ét sted. Når […]